Skip to content Skip to footer

Proiect de lege privind facilitarea accesului cetățenilor la serviciile publice

În urma consultărilor desfășurate în cadrul evenimentului de automatizare a lanțului de aprovizionare, a fost lansată o nouă inițiativă legislativă care vizează facilitarea accesului cetățenilor la serviciile publice prin intermediul serviciilor de programare online. Această inițiativă are ca obiectiv principal reducerea birocrației și a timpului de așteptare pentru cetățeni în procesul de accesare a serviciilor publice. 

Prin intermediul acestei inițiative legislative, cetățenii vor putea accesa serviciile publice prin intermediul unor platforme de programare online. Aceste platforme vor fi disponibile 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână.

Această inițiativă va fi implementată în colaborare cu autoritățile locale și cu furnizorii de servicii publice, pentru a asigura o integrare eficientă a platformelor de programare online cu sistemul existent de furnizare a serviciilor publice. În acest fel, cetățenii vor putea beneficia de o experiență mai rapidă și mai eficientă în procesul de accesare a serviciilor publice.Este un pas important în direcția modernizării și digitalizării serviciilor publice.

În acest sens, invităm pe toți cei interesați să transmită printr-un comentariu la acest articol observații și sugestii cu privire la această inițiativă, pentru a asigura o dezbatere cât mai amplă și o implementare cât mai eficientă a acesteia. 

 

 

Lege privind facilitarea accesului cetățenilor la serviciile publiceArticolul 1

Dispoziții generale

 

(1) Prezenta lege are drept scop adoptarea unor măsuri referitoare la facilitarea accesului cetățenilor la serviciile publice furnizate de instituțiile publice, organele de specialitate ale administrației publice centrale și locale, precum și persoanele juridice de drept privat care, potrivit legii, au obținut statut de utilitate publică sau sunt autorizate să presteze un serviciu public, în regim de putere publică.

 

(2) Prezenta lege reglementează crearea, operaționalizarea și administrarea instrumentului/mijlocului necesar pentru facilitarea accesului cetățenilor la serviciile publice, denumit serviciul de programări online.

 

(3) Prezenta lege stabilește atribuțiile autorităților și instituțiilor publice cu privire la utilizarea și integrarea în serviciul de programări online, precum și schimbul de date, respectiv atribuțiile autorității publice responsabile pentru crearea, dezvoltarea și administrarea acestuia.

 

(4) Prezenta lege nu se aplică instituțiilor din sistemul național de apărare, ordine publică, securitate națională și justiție

 

Articolul 2

Serviciul de programări online  

 

(1) Pentru atingerea scopului prezentei legi, Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR) va înființa Serviciul de programări online, denumit în continuare SPO, în termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

 

(2) SPO reprezintă o platformă electronică integrată care permite persoanelor persoanelor fizice și juridice, beneficiare de servicii publice furnizate de instituțiile publice prevăzute la art. 1, alin (1), să se programeze online pentru a obține serviciile publice necesare.

 

(3)  ADR este desemnată ca unic administrator al SPO și asigură din bugetul propriu integrarea soluțiilor prevăzute la art.3 alin (2).

 

(4) În vederea asigurării securității cibernetice a SPO, ADR va colabora cu alte instituții cu responsabilități în domeniul securității cibernetice.

 

(5) SPO va conține toate informațiile, formularele tipizate și descrierea etapelor pentru accesarea serviciilor publice furnizate, precum și informații despre nivelul de digitalizare al serviciilor respective .

 

(6) Structura și conținutul datelor și informațiilor din SPO se aprobă prin ordin al ministrului cercetării, inovării și digitalizării, la propunerea președintelui ADR.

 

(7) Toate serviciile publice furnizate de instituțiile publice prevăzute la art. 1, alin (1) sunt prevăzute în SPO.

Articolul 3

Obligativitatea utilizării SPO

 

(1) Autoritățile și instituțiile publice prevăzute la art. 1, alin (1) au obligația de a-și schimba procedurile de lucru în vederea integrării cu SPO.

 

(2) Autoritățile și instituțiile publice care oferă serviciu propriu de programare online au obligația de a asigura schimbul de date și informații necesare integrării acestuia cu SPO. 

 

(3) Autoritățile și instituțiile publice care se încadrează în situația descrisă în alin. (2) pot folosi în continuare și serviciul existent, prin intermediul portalurilor proprii..

 

(4) Aplicarea prezentei legi la nivel local se va realiza de către ADR în colaborare cu autoritățile executive de la nivelul unităților administrativ-teritoriale și cu sprijinul acestora.Articolul 4

Dispoziții tranzitorii și finale

 

(1) După intrarea în vigoare a prezentei legi și până la implementarea SPO, autoritățile și instituțiile publice prevăzute la art.1 alin.(1) au obligația de a asigura accesul ADR la date și informații, în scopul îndeplinirii obligațiilor prezentei legi, cu respectarea standardelor de securitate, confidențialitate și protecție a datelor.

(2) ADR are obligația de a modifica platforma ghiseul.ro pentru a permite accesul cetățenilor la SPO prin intermediul acesteia.
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

 

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR

ION-MARCEL CIOLACU

 

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,

ALINA-ȘTEFANIA GORGHIU

 

Leave a comment