Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Beneficiile Industriei 4.0 pentru producători

Tehnologiile emergente pot fi inițial destul de descurajatoare de implementat, așa că trebuie să vă asigurați că beneficiile depășesc resursele și angajamentul necesar.

Producătorii folosesc tehnologia pentru a-și eficientiza procesele. Ele sunt mai rapide, mai receptive și mai eficiente. În cele din urmă, ei fac produse mai bune pentru mai puțin. Veți vedea o eficiență sporită , o productivitate crescută , o calitate îmbunătățită , costuri reduse . Siguranță sporită , forță de muncă îmbunătățită , emisii reduse , o creștere accelerată. Și multe altele.

Tehnologia permite producției să devină mai incluzivă, conectată și holistică prin:

Interoperabilitatea

Interoperabilitatea permite companiilor de producție, sistemelor și utilajelor lor să partajeze date și informații rapid și precis. Acest lucru sprijină luarea deciziilor în cunoștință de cauză, care poate duce la o mai mare eficiență a producției și o fiabilitate operațională sporită.

Descentralizare

Descentralizarea este capacitatea de a proiecta sub-procese independente cu  elemente ciber-fizice și de a lua decizii în mod autonom. Este un exercițiu care simplifică întregul proces de producție, oferind liderilor de producție o mai mare supraveghere a întregului lanț de producție. 

Analiză în timp reaL

Procesarea și analiza datelor în timp real se referă la abilitățile mașinilor și computerelor de a colecta, procesa și analiza în mod continuu și automat date pentru a oferi informații în timp real, astfel încât procesele să poată fi monitorizate, controlate și optimizate în mod eficient.

Virtualizare

Virtualizarea este procesul de producere a replicilor „virtuale” ale proceselor și modelelor fizice, creând o „copie” digitală a unui singur proces de producție sau a unui întreg depozit prin colectarea datelor senzorilor din echipamente și procese fizice. O replică virtuală le permite liderilor din producție să înțeleagă potențialele blocaje ale producției, să gestioneze extinderea operațiunii sau să reducă timpul de nefuncționare a mașinii. 

Orientarea către servicii

Orientarea către servicii transferă valoare suplimentară prin servicii noi sau îmbunătățite. Permite ca datele din procesele de fabricație, sistemele ciber-fizice și oamenii să fie puse la dispoziția altor procese și sisteme. Acest lucru poate duce la crearea unor tipuri noi, mai eficiente și productive de servicii. 

Modularitate si scalabilitate

Sistemele modulare sunt scalabile în mod natural, oferind avantajul de a putea reacționa la cerințele industriei, ale clienților sau ale organizației fără a duce la înlocuirea sau pierderea investiției inițiale. 

Leave a comment